نویسندگان:  آرامش كيارش*
 
 * مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
چکیده: 

يکي از مهم ترين موضوعاتي که در اخلاق پزشکي مطرح و قابل پرداختن است و مساله روز سلامت کشور را شامل مي شود، موضوع تخصيص بودجه هاي کلان سلامت و پيشگيري از بيماري و اصلاح تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت است. عدالت در رابطه با سلامت، در مفهوم امروزين خود، نه فقط تخصيص منابع درماني به بيماران، بلکه تامين شرايطي براي زندگي تمام مردم است که آنها را تا حد ممکن بر مدار سلامت و دور از بيماري نگاه دارد. در اين مقاله ضمن توضيح دو پارادايم پزشکي و اجتماعي عدالت در اخلاق زيستي، پرداختن به موضوع عدالت در سلامت از منظري که در پارادايم اجتماعي به آن نگريسته مي شود، بعنوان حلقه مفقوده ادبيات اخلاق پزشکي در سطح جهان و بويژه در زبان فارسي مطرح شده و به شرح اين نکته پرداخته شده است که اگر قرار است اخلاق پزشکي در جهت تامين و ارتقاي سلامت جامعه گام بردارد، بايد در کنار موضوعات ديگر، نگاهي جدي به موضوع سلامت عمومي داشته باشد و اين عرصه اي است که در آن هيچ اصلي مانند اصل عدالت راهگشا و جهت بخش نيست.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز و زمستان 1386 , دوره  2 , شماره  4-3 ; از صفحه 5 تا صفحه 10 .

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913860402.pdf 126.9 کیلوبیت [0 بار دانلود]123.9 کیلوبایت
موضوع: