تشکر از واسطه فیض الهى (آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی)

 

دوستى داشتم به نام مرحوم سرهنگ محمود مجتهدى که به محضر آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی شرف یاب شده بود و نیز از انفاس ایشان بهره اى داشت، او مى گفت: روزى پس از پایان درس، عازم حجره یکى از طلبه ها گردید، وارد که شد و مراسم احترام معمول گردید و پس از اندکى جلوس ، برخاسته و حجره را ترک نمود، منظور از این دیدار کوتاه و عجیب را پرسیدم ، فرمود: شب گذشته به هنگام سحر، فیوضاتى بر من اضافه شد که فهمیدم از ناحیه خودم نیست و چون توجه کردم دیدم که این آقاى طلبه به تهجّد برخاسته و در نماز شب اش مرا دعا کرده است و این فیوضیات اثر دعاى اوست ، این بود که به عنوان سپاسگذارى از عنایتش ، به دیدار او رفتم.

طبیب دلها//صادق حسن زاده

http://olama-orafa1393.ir/?p=1172