نویسندگان:  مروتي سهراب*
 
 * دانشگاه ايلام
 
چکیده: 

چکيده: پيدايش اختلاف در بينش و منش انسان ها امري ضروري در نظام هستي است که از طبيعت آفرينش انسان و اختلافات موجود در منظومه هستي نشات مي گيرد، به رسميت شناختن اين اختلاف ها دليل روشني بر به کارگيري اصل «مدارا» در جامعه است. با دقت و تفحص و تتبع در آيات قرآن کريم و سنت معصومين (علیهم السلام) به روشني به دست مي آيد که «مدارا» يک اصل مهم در دين اسلام است و به کارگيري آن يکي از عوامل گسترش اسلام در شبه جزيره عربستان و در جهان بوده است؛ پيشوايان ديني با ملايمت و مدارا موفق گرديدند دنياي مردم- زندگي اين جهاني- و آخرت آنان- زندگي آن جهاني- را اصلاح نمايند.
نگارنده در اين مقاله با پرداختن به اهميت طرح موضوع در جامعه امروز به تعريف «مدارا» و تفاوت هاي آن با «مداهنه» و «تولرانس» (Tolerance) پرداخته و سپس مباني نظري مدارا را از منظر قرآن کريم و روايات معصومين (علیهم السلام) و سيره پيشوايان دين در عرصه هاي عقيدتي و ايماني، اخلاقي، رفتاري، فرهنگي و اجتماعي تبيين نموده است. در پايان اين موضوع را که مدارا به معني سرکوب نکردن اختلافات انساني است که گستره عمومي زندگي- فردي و اجتماعي- را در بر مي گيرد و شامل نرمش و ملايمت با تمام مخالفين، اعم از مخالفين عقيدتي و غير عقيدتي است، با استناد به شواهد نقلي و دلايل عقلي تحليل نموده است.

 

منبع: نشریه پژوهش هاي اخلاقي (انجمن معارف اسلامي) :   تابستان 1385 , دوره  2 , شماره  3 (مسلسل 7) ; از صفحه 63 تا صفحه84 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/68913850703

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
68913850703.pdf 270.2 کیلوبیت [0 بار دانلود]263.82 کیلوبایت