اقدامات و اصلاحات رضاشاه

رضاخان با ورود به صحنه سیاست به ویژه در دوره نخست وزیری اش اقداماتی انجام داد که اغلب با عنوان اصلاحات و پیشرفت ها از آنها یاد می شد. از آن جمله می توان به تخته قاپو کردن عشایر، به تصویب رساندن قانون ثبت سجل و احوال، لغو القاب اشرافی دوره قاجاریه، اصلاح تقویم رسمی، تصویب نمودن نظام اجباری و تشکیل ارتش نوین و غیر اسلامی کردن نظام آموزش و پرورش و غیره اشاره نمود. هنگامی که رضاشاه به تاج و تخت سلطنت دست یافت، ایران دیگر به ایران دوره قاجار مشابهتی نداشت. وی و همکارانش موفق شده بودند که تغییراتی چند در زمینه امور اقتصادی و نظامی را به مرحله اجرا درآوردند.

اشتراک در رضاخان، رضاشاه، کشف حجاب، ، سیاست، آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، روحانیّت، اسلام، علماء