روش درمان فحاشی چیست؟

سوال
من فردی بد دهن و فحّاش هستم چندین بار تصمیم به ترك فحّاشی گرفته‌ام، اما موفق نشدم و ناخواسته به سبب چیزهای بی‌ارزش و كوچك دعوا و نفرین می‌كنم، با بیشتر افراد این گونه رفتار دارم، مرا راهنمایی كنید؟
پاسخ
پرسشگر گرامی همین كه متوجه شده‌اید كه مرتكب این عمل می‌شوید و با مشاوره خواسته‌اید آن را كنار بگذارید قدم بسیار بزرگی برای حل این مشكل برداشته‌اید. حال با توجه به این مطلب گام‌های بعدی را برای برطرف كردن این عیب بردارید.

اشتراک در فحش، فحاشی، درمان، اخلاق، بد، همسر