پنج تومان پول

ماجرای جالب پول قرض دادن مرحوم آیت الله مشکینی(رحمة الله علیه)

مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی_رضوان الله علیه_ فرمودند:

آیت الله مشکینی_رحمه الله_ فرمود:

یک نفر از من پول قرض می خواست و من غیر از پنج ریال پول،چیز دیگری نداشتم و با اینکه خود احتیاج داشتم آن را دادم،مقداری که حرکت کردم ،یک نفر  ترک اردبیلی رسید و پنج تومان به من داد،بعد از آن طلبه ای آمد و گفت:آیا پنج تومان داری به من قرض بدهی؟من هم آن را دادم،لحظاتی بعد دیگری رسید و مبلغ پنجاه تومان به من داد،بعد از آن من دعا کردم که یکی پیدا شود و این پنجاه تومان را از ما بگیرد که شاید پانصد تومان گیرمان بیاید ولی کسی پیدا نشد و دعای ما هم مستجاب نگردید....

 

منبع:آداب الطلاب ص 488

نویسنده:برخوردار فرید

انتشارات:لاهوت

http://aramesheabadi.persianblog.ir/post/1049/