گیاهان هم زنده هستند و حرف می زنند

خبر از برزخ مرحوم شیخ مرتضی زاهد و مخترع پنکه و..توسط مرحوم رجبعلی خیاط (ره)

یکی از شاگردان مرحوم شیخ رجبعلی خیاط_رضوان الله علیه_ می گفت:

یکی از رفقا نقل کرد:

وقتی آقا شیخ مرتضی زاهد_اعلی الله مقامه الشریف_ را درون قبر گذاشته بودند،جناب شیخ رضوان الله علیه فرمود:

بلافاصله از جانب خدای متعال به نکیر و منکر خطاب رسید:این بنده را به من واگذار کنید،کاری به کار او نداشته باشید....او در عمرش به خاطر من با خلق متواضع بود و ذره ای ادر خود احساس غرور نداشت...

 

یکی از شاگردان شیخ رضوان الله علیه نقل می کند که ایشان می فرمود:

گیاهان هم زنده هستند و حرف می زنند...من به آن ها صحبت می کنم و آن ها خواص خود را برای من می گویند..

 

یکی از شاگردان شیخ رضوان الله علیه نقل کرده که شیخ فرمودند:

روزی پنکه کوچکی برایم هدیه آوردند،دیدم در برزخ،پنکه ای جلوی مخترع آن گذاشتند...

 

حضرت آیت الله ری شهری حفظه الله در این باره می فرمایند:

این مکاشفه،تایید کننده مفهوم روایاتی است که دلالت می کنند هرچند کافران به بهشت نمی روند ولی اگر کارهای شایسته ای انجام داده باشند،بی پاداش نمی مانند.....

 

منبع:کیمیای محبت ص 95

نویسنده:حضرت آیت الله ری شهری

انتشارات:دارالحدیث

http://aramesheabadi.persianblog.ir/post/1052/