زن رضاشاه و حرم حضرت معصومه (1)

همسر رضاشاه با همراهان خود به ایوان آئینه حرم حضرت معصومه(علیهاالسلام) با حالت بدون حجاب حاضر شد و نشستند، همزمان آیت‌الله بافقی در حرم مطهر  تشریف داشتند و با واسطه ای دستور داد که از جانب ایشان بگویند: رفع حجاب در اسلام حرام است و به خصوص در حرم مطهر حضرت معصومه (علیهاالسلام).

آیت‌الله حسین نوری همدانی در کتاب «اسلام مجسم» صفحه 317 به شرح این ماجرا پرداخته است که در ادامه نوشته:

اشتراک در شاه، حرم، حضرت معصومه، امر به معروف، نهی از منکر، بافقی، منبر، فتوی، همسر شاه، رضا خان، بی حجاب،