تربیت و علم اخلاق

مبانی و شيوه‌های تربيت اخلاقی در قرآن كريم از ديدگاه علامه طباطبايی

زينب كبيري / حسن معلمي

چكيده

اين مقاله بارويكرد تحليلي توصيفي به مباني و شيوه‌هاي تربيت اخلاقي در قرآن، از نظر مفسّر بزرگ علامه طباطبايي در تفسير الميزان مي‌پردازد. مباني تربيت اخلاقي به معناي استعدادها، امكانات و ضرورت‌هاي مربوط به انسان دربارة آموزش اخلاق و همچنين بيانگر نوع روش‌ها وشيوه‌ها در تربيت اخلاقي است. مباني تربيتي به سه دستة علمي، فلسفي و ديني تقسيم مي‌شود كه در اين مقاله تنها به مباني ديني پرداخته شده است.

اخلاق تربیت در سبک زندگی اسلامی

موضوع اصلی موردتوجه در اين مقاله،اخلاق تربیت در سبک زندگی اسلامی است. اهميت فراوان سبک زندگی در حيات اجتماعی، فرهنگی و سياسی، و پيامدهای اساسی و مهم ناشی از آن موجب توجه و پرداختن انديشمندان حوزه‌های مختلف به آن شده و بر همين اساس، علمای حوزه‌های مختلف از جمله جامعه‌شناسی، روانشناسی، مطالعات فرهنگی، انسان‌شناسی، پزشکی و دین‌پژوهان و .... هر يک به فراخور، بخشی از اين پديده را موردمطالعه قرار داده‌اند. در دنيای مدرن در کنار شناسه‌ها و تحولات آن نظير گسترش و پيشرفت وسايل فناوری و ارتباطی ،اسلام باتربیت انسان‌ها و با ارائه سبک زندگی خاص باعث رشد و شکوفایی و به کمال رسیدن بشر می‌گردد.

کارکردهای تربیتی عزت نفس و نقش آن در سلامت روان از منظر قرآن و روایات

عزت نفس از موضوعات کلیدی در زندگی هر انسان می باشد که در موفقیت ها و شکست های وی تأثیر مستقیم دارد این مسأله در نظام تربیتی اسلام به عنوان یک هدف مطرح است تا انسانها را به سوی سلامت روان سوق دهد، هدف از این مقاله شناخت کلید های دستیابی به عزت نفس و تأثیر آن در سلامت روان است، نوشته حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد قرآنی-روایی بر آن شده تا نشان دهد که راههایی برای دست یابی به عزت نفس وجود دارد از مهمترین آنها می توان به توکل به خداوند،تمسک به قرآن و... اشاره نمود و در پایان هم ضمن بیان کارکردهای تربیتی عزت نفس به چگونگی تأثیر آنها بر پیدایش عزت نفس و تأمین سلامت روان می پردازد.

بررسی نقش تربيت اخلاقی از ديدگاه پيامبراعظم (صلی الله علیه و آله) درجهت تحقق وظايف فردی واجتماعی

زهرا بيات

چكيده

تربيت اخلاقي فرآيند زمينه‌سازي و به كارگيري شيوه‌هايي براي شكوفا‌سازي، تقويت و ايجاد صفات و رفتارهاي اخلاقي، و اصلاح و از بين‌بردن رفتارها و آداب غيراخلاقي در انسان است. بي‌ترديد، اصلاح و تهذيب نفس در سعادت فردي و اجتماعي، و دنيوي و اخروي انسان نقش بسزايي دارد. بر اين اساس، اين تحقيق به بررسي نقش تربيت اخلاقي از ديدگاه پيامبر اعظم‌(ص) در جهت تحقق وظايف فردي و اجتماعي مي‌پردازد.

نقش ازدواج در اخلاق و تربیت (2)

تربیت اخـلاق اجتـماعی

یک بُعد قابل توجه در تربیت خود زوجین، تربیت اخلاق اجتماعی آن ها است. اجتماع دو زوج، یک جامعه کوچک به شمار می رود. رعایت حقـوق دیگران، کمک به دیگران، برخورد مناسب با بداخلاقی های دیگران - که کجا همراه قهر باشد و کجا همراه مهر و کجا ترکیبی از مهر و قهر باشد و ده ها مورد دیگر ـ هر کدام، مرتبه ای از تربیت و معرفت را از نفس می طلبد. زندگی دو زوج، زمینه بسیار مناسبی است برای ایجاد یا رشد این نوع اخلاق؛ بنابراین می توان گفت یکی از غرض های اصلی ازدواج، رشد اخلاق و تربیت اجتماعی است.

مقدمه ای بر نقش مربی در تربیت اخلاقی

درآمد

مشتاقان کمال معنوی و اخلاقی، در معرض این گزاره مشهور قرار می گیرند که برای حرکت معنوی به یک استاد کارآزموده بصیر نیاز است. این گزاره، دغدغه ذهنی شدیدی برای آنان ایجاد می کند که باید به صورتی روشمند، روشن، گویا و به موقع پاسخ داده شود.

اشتراک در تربیت و علم اخلاق