نقش ازدواج در اخلاق و تربیت (2)

تربیت اخـلاق اجتـماعی

یک بُعد قابل توجه در تربیت خود زوجین، تربیت اخلاق اجتماعی آن ها است. اجتماع دو زوج، یک جامعه کوچک به شمار می رود. رعایت حقـوق دیگران، کمک به دیگران، برخورد مناسب با بداخلاقی های دیگران - که کجا همراه قهر باشد و کجا همراه مهر و کجا ترکیبی از مهر و قهر باشد و ده ها مورد دیگر ـ هر کدام، مرتبه ای از تربیت و معرفت را از نفس می طلبد. زندگی دو زوج، زمینه بسیار مناسبی است برای ایجاد یا رشد این نوع اخلاق؛ بنابراین می توان گفت یکی از غرض های اصلی ازدواج، رشد اخلاق و تربیت اجتماعی است.

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 21 کیلوبیت [0 بار دانلود]20.49 کیلوبایت