رابطه نگرش مذهبی، تعهد اخلاقی و سبک زندگی با وضعیت زناشویی

رابطه نگرش مذهبی، تعهد اخلاقی و سبک زندگی با وضعیت زناشویی (طلاق/ عدم طلاق) در زنان و مردان شهر اصفهان
مشخصات مقاله
عنوان نشریه: 
اخلاق :   پاییز 1392 , دوره  3 , شماره  3 پیاپی 33

نقش وفاداری همسران در اعتمادآفرینی و راهبردهای توسعه آن در نهاد خانواده

(عنوان عربي: وفاء الأزواج وتأثيره في ايجاد الثقة، وأساليب توطيده في كيان الاسرة)
عنوان نشریه: 
پژوهش نامه اخلاق :   پاییز 1394 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 139 تا صفحه 161 .

تبيين ابعاد تربيت کودک در نظام خانواده از ديدگاه اسلام

عنوان نشریه: 
اخلاق: تابستان 1394 ، دوره5 ، شماره18 ، پياپي 40 از صفحه 9 تا 35
نویسندگان: 
كيان مريم
آدرس:  
* گروه علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه يزد
چکیده: 
لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.
 

بررسی تأثیر آموزش‌های اخلاقی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مربیان ورزشی

سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 14، پاییز و زمستان 1392، ص 55 ـ 64
مرتضی فتاح پور مرندی / دانشجوی دكتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه ارومیه m.fattahpour66@gmail.com
سیدمحمد كاشف / دانشیار مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
میرحسن سیدعامری / دانشیار مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
دریافت: 13/ 4/ 1392- پذیرش: 26 /9/ 1392
چكیده

صفحه‌ها

اشتراک در تربیت و علم اخلاق