تحليل محتوای کتب درسی دينی دوره متوسطه با تاکيد بر رويکرد تربيتی محبت اهل بيت (عليهم السلام)

نویسندگان:  متقی زهره*, نصرتی هشی کمال, نجفی محمد
 
 * دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

محبت اهل بیت علیهم السلام در دین اسلام _ به ویژه در مذهب شیعه _ راهبردی واجب در زندگی و استراتژی تربیتی به شمار می آید. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا، این مقوله در کتب دینی دوره متوسطه بررسی شده است. از این رو در آغاز، پس از بیان چارچوب نظری بر اساس اسناد قرآنی و روایی، مولفه های قابل ارزیابی در قالب اصول، ویژگی و کارکردها استنتاج گردیده و بر اساس آن، تحلیل محتوایی و تفسیر مضامین انجام شده است.

نقش وفاداری همسران در اعتمادآفرينی و راهبردهای توسعه آن در نهاد خانواده

نویسندگان:  كجباف محمدباقر*
 
 * گروه روان شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 
چکیده: 

تبيين ابعاد تربيت کودک در نظام خانواده از ديدگاه اسلام

نویسنده:  كيان مريم*
 
 * گروه علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه يزد
 
چکیده: 

لطفا جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

منبع: http://www.sid.ir/FileServer/JF/14002013944002

واكاوی نقش نظريه تربيتی اسلام درباره عناصر برنامه درسی


 
نویسندگان:  حاتمي مصطفی*
 
 * دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

لطفا جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 
منبع : http://www.sid.ir/FileServer/JF/14002013944109

پژوهشی در اصول و روش های تربيت اخلاقی كودكان از ديدگاه امام علی (عليه السلام) و ژان ژاك روسو


 
نویسندگان: اميدی محمود*, فضل الهي قمشي سيف اله
 
 * دانشگاه شاهد تهران
 
چکیده: 

لطفا جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 
منبع: http://www.sid.ir/FileServer/JF/14002013944104

صفحه‌ها

اشتراک در تربیت و علم اخلاق