بررسی نقش تربيت اخلاقی از ديدگاه پيامبراعظم (صلی الله علیه و آله) درجهت تحقق وظايف فردی واجتماعی

زهرا بيات

چكيده

تربيت اخلاقي فرآيند زمينه‌سازي و به كارگيري شيوه‌هايي براي شكوفا‌سازي، تقويت و ايجاد صفات و رفتارهاي اخلاقي، و اصلاح و از بين‌بردن رفتارها و آداب غيراخلاقي در انسان است. بي‌ترديد، اصلاح و تهذيب نفس در سعادت فردي و اجتماعي، و دنيوي و اخروي انسان نقش بسزايي دارد. بر اين اساس، اين تحقيق به بررسي نقش تربيت اخلاقي از ديدگاه پيامبر اعظم‌(ص) در جهت تحقق وظايف فردي و اجتماعي مي‌پردازد.

نقش ازدواج در اخلاق و تربیت (2)

تربیت اخـلاق اجتـماعی

یک بُعد قابل توجه در تربیت خود زوجین، تربیت اخلاق اجتماعی آن ها است. اجتماع دو زوج، یک جامعه کوچک به شمار می رود. رعایت حقـوق دیگران، کمک به دیگران، برخورد مناسب با بداخلاقی های دیگران - که کجا همراه قهر باشد و کجا همراه مهر و کجا ترکیبی از مهر و قهر باشد و ده ها مورد دیگر ـ هر کدام، مرتبه ای از تربیت و معرفت را از نفس می طلبد. زندگی دو زوج، زمینه بسیار مناسبی است برای ایجاد یا رشد این نوع اخلاق؛ بنابراین می توان گفت یکی از غرض های اصلی ازدواج، رشد اخلاق و تربیت اجتماعی است.

مقدمه ای بر نقش مربی در تربیت اخلاقی

درآمد

مشتاقان کمال معنوی و اخلاقی، در معرض این گزاره مشهور قرار می گیرند که برای حرکت معنوی به یک استاد کارآزموده بصیر نیاز است. این گزاره، دغدغه ذهنی شدیدی برای آنان ایجاد می کند که باید به صورتی روشمند، روشن، گویا و به موقع پاسخ داده شود.

صفحه‌ها

اشتراک در تربیت و علم اخلاق