واكاوی اصول و روش های تربيت اخلاقی از منظر علامه محمدتقی جعفری

 
نویسندگان:  واحدی مريم*, غريبی ممسنی فريده
 
 * دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

لطفا جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

 منبع: http://www.sid.ir/FileServer/JF/14002013944108

نقش تربیت در تعالى اخلاق ۲

اشاره:

در شماره قبل، به تعریف «علم اخلاق» و «دانش تعلیم و تربیت» و تبیین رابطه این دو علم پرداختیم. بیان شد که قدم‏ هاى آغازین تربیت در اسلام با چگونگى اندیشه ازدواج و معیارهاى انتخاب همسر، شروع مى‏ شود. نیز نقش پدر و مادر و عوامل ژنتیکى و وارثت در شکل‏ گیرى شخصیت فرزند، تبیین شد.

در این نوشتار برآنیم تا با مرحله دوم تربیت، یعنى مرحله جنینى آشنا شویم.

در این مرحله نیز، سه محور شناخت ویژگى‏ ها، تعیین نیازها و چگونگى حسن تأمین نیازها را به اختصار بررسى مى ‏کنیم.

نقاب آرامش (علائم و نشانه هاى اضطراب) (۲)

مهدى جعفرى

اشاره:

نشانه ها و علایم، نقش مهمى را در تعیین یک بیمارى روانى ایفا مى کنند. در واقع شناسایى علایم، راه را براى درمان هموار مى کند. اضطراب هم داراى علایمى است. بعضى از نشانه ها در بدن و یا در رفتار و روان بروز مى کنند. ممکن است همه این علایم در یک فرد مضطرب نباشند یا برخى از آنها در مورد فردى صادق باشند و در فرد دیگرى صادق نباشند، ولى در عین حال قطعاً لازمه اضطراب وجود بعضى از این علایم است. در این مقاله با استفاده از منابع روانشناسى علایم را در مقوله هاى مجزایى دسته بندى مى کنیم: ....

نقاب آرامش ؛ عوامل و درمان اضطراب (1)

مهدى جعفرى

اشاره

انسان، بى تردید در حیات اجتماعى خویش از عوامل متعددى تأثیر پذیرفته و خود نیز در یک تعامل دایم با آن ها بر روى محیط اطراف خود اثر گذارده است. در این میان، گاهى برخى از عوامل محیطى، در یک درگیرى دایم با انسان چنان ذره ذره او را تحت تأثیر قرار مى دهند که وى را از مسیر حرکت طبیعى خویش خارج ساخته، و دچار اختلال هاى رفتارى مى کنند، و او را نگران مى سازند. حتى ممکن است این نگرانى از روح و روان او به جسمش سرایت کند و وى را دچار اضطراب دایم نماید، تا جایى که آرامش زندگى از او سلب شود.

مبانی و شيوه‌های تربيت اخلاقی در قرآن كريم از ديدگاه علامه طباطبايی

زینب كبیری / حسن معلمی

چكیده

این مقاله بارویكرد تحلیلی توصیفی به مبانی و شیوه‌های تربیت اخلاقی در قرآن، از نظر مفسّر بزرگ علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌پردازد. مبانی تربیت اخلاقی به معنای استعدادها، امكانات و ضرورت‌های مربوط به انسان دربارة آموزش اخلاق و همچنین بیانگر نوع روش‌ها وشیوه‌ها در تربیت اخلاقی است. مبانی تربیتی به سه دستة علمی، فلسفی و دینی تقسیم می‌شود كه در این مقاله تنها به مبانی دینی پرداخته شده است.

اخلاق تربیت در سبک زندگی اسلامی

موضوع اصلی موردتوجه در اين مقاله،اخلاق تربیت در سبک زندگی اسلامی است. اهميت فراوان سبک زندگی در حيات اجتماعی، فرهنگی و سياسی، و پيامدهای اساسی و مهم ناشی از آن موجب توجه و پرداختن انديشمندان حوزه‌های مختلف به آن شده و بر همين اساس، علمای حوزه‌های مختلف از جمله جامعه‌شناسی، روانشناسی، مطالعات فرهنگی، انسان‌شناسی، پزشکی و دین‌پژوهان و .... هر يک به فراخور، بخشی از اين پديده را موردمطالعه قرار داده‌اند. در دنيای مدرن در کنار شناسه‌ها و تحولات آن نظير گسترش و پيشرفت وسايل فناوری و ارتباطی ،اسلام باتربیت انسان‌ها و با ارائه سبک زندگی خاص باعث رشد و شکوفایی و به کمال رسیدن بشر می‌گردد.

کارکردهای تربیتی عزت نفس و نقش آن در سلامت روان از منظر قرآن و روایات

عزت نفس از موضوعات کلیدی در زندگی هر انسان می باشد که در موفقیت ها و شکست های وی تأثیر مستقیم دارد این مسأله در نظام تربیتی اسلام به عنوان یک هدف مطرح است تا انسانها را به سوی سلامت روان سوق دهد، هدف از این مقاله شناخت کلید های دستیابی به عزت نفس و تأثیر آن در سلامت روان است، نوشته حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد قرآنی-روایی بر آن شده تا نشان دهد که راههایی برای دست یابی به عزت نفس وجود دارد از مهمترین آنها می توان به توکل به خداوند،تمسک به قرآن و... اشاره نمود و در پایان هم ضمن بیان کارکردهای تربیتی عزت نفس به چگونگی تأثیر آنها بر پیدایش عزت نفس و تأمین سلامت روان می پردازد.

صفحه‌ها

اشتراک در تربیت و علم اخلاق