سیره بزرگان در احترام به والدین

احترام استاد مطهری به والدینش

استاد شهید مرتضی مطهری می فرمود:

گه گاه که به اسرار وجودی خود و کارهایم می اندیشم، احساس می کنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زندگی ام شده و همواره لطف و عنایت الهی را شامل حال من کرده است، احترام و نیکی فراوانی بوده که به والدین خود کرده ام؛ به ویژه در دوران بیماری. علاوه بر توجه عاطفی، تا آنجا که توانایی ام اجازه می داد، از نظر هزینه و مخارج زندگی به آنان کمک کرده ام.1

آیت الله خامنه ای درباره احترام استاد مطهری به والدینشان می فرماید:

پدرشان یک روحانی محترمی بود در فریمان که مرحوم مطهری احترام زیادی برای ایشان قائل بودند و خضوع ایشان در مقابل پدر، زبانزد بود. وقتی علت را از استاد سؤال می کردیم؛ ایشان می گفتند: اول کسی که مرا به مسائل معنوی و حال عبادت هدایت کرد، پدرم بود و از دوران کودکی و جوانی مرا به قرآن خواندن وادار می کرد.2


1. محمدرضا صالحیان، مقام پدر و مادر در فرهنگ اسلامی، ص 162.

2. صادق حسن زاده، کلید خوشبختی، ج 1، ص 114.

موضوع سایت رویش: