خلاصه ای از کتاب "حج لاتین" نوشته استاد مرتضی آقا تهرانی

در اعمال و مناسک حج اسراری الهی نهفته شده که انسان را از من ها و قوای حیوانی خویش به سمت  انسانیت و خدایی شدن سوق می دهد  حج و مناسک آن ارتباط مستقیم فطری با انسانیت انسان دارد زیرا قبل از خلقت انسان خداوند متعال کعبه را آفرید زمین را از زیر آن بسط و گسترش داده و سپس انسان را از آن خاک آفرید . او حج را نیز  برای رشد  انسان تشریع  فرموده است .

صفحه‌ها

اشتراک در مقالات گروه