ایجاد و انتقال ارزشها از سفره طعام

سید محمد رضا موسوی نسب[1]

سید محمد حسین موسوی نسب[2]

مهدی مطهری[3]

 

چکیده

 امروزه ایجاد و انتقال ارزش­ها جزء مهمترین دغدغه­ های اندیشمندان و فرهنگ­سازان جوامع بشری است. استفاده از روش ­های نوین و پرداخت هزینه­ های فراوان، آن گونه که باید نتوانسته است ارزش­ های مطلوب را در جامعه نهادینه کند. در این مقاله با توجه به سرچشمه گرفتن رفتارهای انسانی از مبانی هستی شناسی و ارزشی بر نقش رفتارها و آداب در شکل­ گیری و تقویت ارزش­ ها تأکید شده است. برانگیختن توجه مسئولین و نهادهای امر تغذیه در سالم سازی تغذیه مردم و اهتمام خانواده ­ها در بهره گیری از فرصت طعام در راستای پرورش ارزش­ها از اهداف این مقاله می ­باشد. از این رو موضوعاتی همچون اندیشه در طعام، حلال بودن، پاک بودن، زیبا بودن، بزرگوارانه بودن طعام، پرهیز از اسراف و پرخوری، داشتن برنامه غذایی، میهمان­داری، حضور همگانی بر سفره غذا و برخی از آداب سفره مطرح و به آثار تربیتی و ارزشی آن اشاره شده است.

 

[1] هیآت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

[2] هیت علمی دانشگاه باهنر کرمان

[3] کارشناس ارشد اخلاق و تربیت

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
120.docx 166.1 کیلوبیت [7 بار دانلود]162.16 کیلوبایت