خلاصه ای از کتاب "حج لاتین" نوشته استاد مرتضی آقا تهرانی

در اعمال و مناسک حج اسراری الهی نهفته شده که انسان را از من ها و قوای حیوانی خویش به سمت  انسانیت و خدایی شدن سوق می دهد  حج و مناسک آن ارتباط مستقیم فطری با انسانیت انسان دارد زیرا قبل از خلقت انسان خداوند متعال کعبه را آفرید زمین را از زیر آن بسط و گسترش داده و سپس انسان را از آن خاک آفرید . او حج را نیز  برای رشد  انسان تشریع  فرموده است . هر زائر از اقصی نقاط عالم  فردی و جمعی از عمق دره ها و کوه و دشت ها با دلی آکنده به سوی او و  به جانب حج بیت الله الحرام فرا خوانده شده است ؛ در طول مناسک حج زائر عمیق ترین احساس بندگی را در خودتجربه کرده ودر خویشتن  می یابد .  البته این  سفری است درون یک سفردیگر که جان بشر را به توحید ناب اسلامی جهت می دهد . تلاش در این نوشته بر این اساس استوار گشته  که از عرفان و اسرار حج ، مناسک و اعمال آن تا حدودی پرده برداری کند.

 

این کتاب را می توانید از انتشارات استاد آقا تهرانی تهیه فرمایید.