مزار شیخ بهار

در 19 کیلومتری همدان شهری وجود دارد به نام بهار که مدفن عارف سترگ و عالم ربّانی می باشد که پیوسته سالکان الی الله و دوستداران معرفت را به سوی خود می کشد تا از این مدفن نورانی حظّ لازم و کافی را ببرند و این عارف بالله کسی نیست جز آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی(ره) شاگرد بزرگ و برجسته آخوند ملا حسینقلی همدانی (ره).

باغستان

آیت الله شیخ محمد بهارى دروس مقدماتى را در زادگاه خود؛ شهر بهار، زير نظر پدر بزرگوارش، نزد ملاّ عباسعلى بهارى و ملاّ جعفر بهاری به پايان رسانيد. آن گاه براى ادامه تحصيلات به همدان رفته و در درس استاد اسماعيل همدانى و ميرزا محمود طباطبايى شركت نمود. سپس به بروجرد رفته و دروس فقه و اصول را نزد مرحوم حاج ميرزا محمود بروجردى فرا گرفت و از ایشان اجازه اجتهاد گرفت. آیت الله شیخ محمد بهارى در سال 1297 هـ .ق. به نجف اشرف رفت و از آموخته هاى ملاحسينقلى شوندى بهره مند شد.

اشتراک در آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی، حسن زاده آملی، بهار، همدان، حسینقلی همدانی، ملکی تبریزی