اردوی گروه اخلاق به شهر اصفهان

باسمه تعالی

گزارش اردوی اصفهان گروه اخلاق

با همّت و پیگیری مدیر محترم گروه اخلاق حجة الاسلام دکتر حسینخانی هماهنگی های لازم جهت برگزاری اردوی 2 روزه اصفهان در تاریخ 15/9/97 انجام شد محل اسکان در اصفهان حسینیه دارالولایه بود و پنج شنبه عصر (15/9/97) بازدید از نمایشگاه دائمی مهدویت که در راستای معرفی معارف مهدوی توسط حجة الاسلام نیلی پور برگزار شد، سپس بازدید از خانه مشروطیت همراه با توضیحات کارشناسان مربوطه برگزار گردید. بازدید از از مسجد جامع اصفهان و زیارت قبور عالمان مدفون در جوار آن مسجد (مجلسی ها، میرجهانی، صافی اصفهانی و...) برنامه شب جمعه اردوی گروه اخلاق بود. صبح جمعه پس از شرکت در دعای ندبه بیت الزهرای اصفهان توفیق زیارت قبور علما و شهدای تخت فولاد نصیب شد سپس بازدید از نمایشگاه چلچراغ هدایت که آموزش معارف اسلامی بود، به عمل آمد و در بعداز ظهر جمعه اردو به پایان رسید.