مرحوم آخوند ملا على همدانى نقل مى کرد که مرحوم میرزا جواد آقا ملکى تبریزى در یکى از مجالس فرمود: هر کس بخواهد یکى از ائمه معصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین را در خواب ببیند باید یک روز روزه بدارد و پس از افطار، پیش از خواب صد مرتبه قل هو اللّه احد یا انا انزلناه و یا هر سوره را بخواند تردید در اینکه کدام را بخواند؟ توحید یا قدر یا هر دو را، از ما است . میرزا جواد آقا ملکى تبریزى فرمودند: من کتابى نوشته بودم و پیش از چاپ متوجه شدم که مرحوم فیض کاشانى کتابى درباره همین موضوعى که من به آن پرداخته بودم ، تالیف کرده است . از این رو به به چاپ برسانم ؟ براى رفع آن تردید روزه گرفته به توصیه مزبور عمل کردم (همان دستورالعمل براى رویت امامان علیه السلام در خواب ) و به حضرت امام صادق علیه السلام متوسل شدم که در خواب از حضرتش سوال کردم که با وجود کتاب مرحوم فیض ، کتابم را چاپ کنم یا نه ؟ در خواب از آن حضرت سوال کردم آیا کتاب من بهتر است یا تالیف فیض ؟ حضرت سکوت کردند عرض کردم : امثلک یخیب السائل ؟! آیا همچو تویى سائل رامحروم مى کند؟! آنگاه فرمودند: کتاب فیض بهتر است . من هم کتابم را محو کردم.

منبع: طبیب دلها//صادق حسن زاده

http://olama-orafa1393.ir/?p=1119