تجربه شگفت انگیز (آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی)

 

میرزا جواد آقا ملکى تبریزى در کتاب ارزنده المراقبات مى فرماید: مرا در ایام تحصیل در نجف اشرف ، شیخى بود (که همان ملاحسینقلى همدانى است ) که در ترتیب ، مرجع طلاب متقى زمان خود بود و از آنچه اعمال بدنى در تاثیر حال سالک الى اللّه تجربه کرده بود از او پرسیدم ، دو امر را بیان کرد: یکى آنکه در هر روز و شبى یک سجده طولانى کند و در بسیار بگوید: ( لااله الاانت ، سبحانک انى کنت من الظالمین ) (که معروف به ذکر یونسیه است ) و در آن قصد کند که روح من در زندان اسیر به این قیود است.                                                                       

منبع : طبیب دلها//صادق حسن زاده

http://olama-orafa1393.ir/?p=1133