تکریم مهمان و جلوه آن در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران (إكرام الضيف و مظاهره في الهيكل المكاني للمنازل التقليدية في إيران)

عنوان نشریه: 
معرفت اخلاقی :   پاییز و زمستان 1391 , دوره  3 , شماره  4 (پیاپی 12) ; از صفحه 103 تا صفحه 115 .

نویسندگان: 
ولیزاده اوغانی محمدباقر, ولیزاده اوغانی اكبر
چکیده: 
چکیده فارسی:
تکریم مهمان یکی از مولفه های اخلاق اسلامی بوده و در بسیاری از کتب اندیشمندان، آیات و روایات اسلامی بر آن تاکید شده است. با نگاهی عمیق به ساختار فضایی خانه های سنتی ایران، می توان توجه به تکریم و بزرگداشت مهمان را در آن به شکل ملموسی مشاهده کرد. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی جلوه یکی از مولفه های اخلاق اسلامی یعنی تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. ابتدا از طریق شیوه های تحقیق کتابخانه ای، مفهوم تکریم مهمان از کتب برخی صاحب نظران، اندیشمندان و آیات و روایات اسلامی استخراج شده، سپس جلوه تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

چکيده عربي:
إن إكرام الضيف هو أحد أصول الأخلاق الإسلامية حيث تم التأكيد عليه في الكثير من مؤلفات العلماء والآيات والأحاديث الإسلامية. و لو أمعنا النظر في الهيكل المكاني للمنازل التقليدية في إيران لوجدنا فيها ما يدل علي الاهتمام بإكرام الضيف وتقديره بشكل ملموس. الهدف من تدوين هذه المقالة هو دراسة و تحليل مظاهر أحد الأصول الأخلاقية الإسلامية، أي إكرام الضيف في الهيكل المكاني للمنازل التقليدية في إيران، ومنهج البحث الذي اتبعه الباحثان هو نظري - تحليلي إذ قاما في بادئ الأمر باستكشاف مفهوم إكرام الضيف اعتمادا علي مؤلفات بعض العلماء والمفكرين والآيات والأحاديث الإسلامية عن طريق مناهج بحث مكتبية، ثم تطرقا إلي دراسة و تحليل مظاهر إكرام الضيف في الهيكل المكاني للمنازل التقليدية في إيران.

 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 418 کیلوبیت [0 بار دانلود]408.23 کیلوبایت