شنیدن صداى فرشتگان ! (آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی)

 

مرحوم ملکى ، به تمام معنا اهل عبادت و تهجّد بود و از بکائون زمان خویش محسوب مى شد… او در کتاب اسرار الصلوة خود مى نویسد.

… اقول : لاتَکُن کافراً بِهذهِ الأخبارِ وَ أنّى أشهِدُاللّهَ أنى أعرفُ مِن المتهجّدینِ مَن کانَ یَسمَعُ مَن یوقظِهِ وَ یُنادِیهِ وَقتَ تهجُّدهِ فى أوائلِ أمرِهِ بِلَفظه آقا، فیقوم لورده ! … این روایات را بپذیر و انکار نکن ، خدا را شاهد مى گیرم که من از متهجدین و شب زنده داران کسى را مى شناسم که به هنگام سحر صداى فرشته -اى که او را بیدار مى کند- را مى شنود، فرشته بالفظ آقا به او خطاب مى کند و آن شخص با این سخن بیدار مى شود و به نماز شب مى ایستد. تصوّر مى شود این شخص که با صداى فرشته براى اقامه نماز شب در سحرگاهان از خواب برمى خیزد، خود میرزا جواد آقاست که براى پرهیز از توهم خودستایى ، این حقیقت را بدین عبارت بیان کرده است .                                         

 

منبع: کتاب طبیب دلها//صادق حسن زاده