معرفی کتاب "بصیرت قطب نما است"

یکی از مسائل مهمی که سکان‌دار کشتی انقلاب یعنی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب حضرت آیةالله‌العظمی امام خامنه‌ای دامت برکاته بسیار مورد توجه قرار داده‌اند و به‌واقع هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مسأله‌ی بصیرت است. ما در این نوشته تلاش کرده ایم به قدر وسع خود به کنکاش پیرامون این موضوع مهم و به‌روز جامعه بپردازیم. در این نوشته بیشترین استفاده را از آیات و روایات مربوط به این بحث برده‌ایم و امیدواریم خدای متعال تأثیر این اثر را فراگیر و پایدار گرداند.

این نوشته را در چهار فصل تنظیم کرده ام:

فصل اول: کلیات که حاوی چند مطلب است: بصیرت در بوته‌ی تحقیق، اهمیت و جایگاه بصیرت، پایه‌ی اساسی بصیرت و آثار و برکات بصیرت.

فصل دوم: بصیرت در بستر زندگی که دارای سه بخش است: بخش اول: بصیرت در ساحت اندیشه؛ زمینه‌ها و راه‌کارهای بصیرت در ساحت اندیشه، موانع بصیرت در ساحت اندیشه. بخش دوم: بصیرت در ساحت دل و گرایش‌های باطنی؛ زمینه‌های بصیرت دل وموانع بصیرت در ساحت دل (گرایشها). بخش سوم: بصیرت در ساحت عمل؛ بخش سوم: بصیرت در ساحت عمل و موانع بصیرت در حوزه‌ي عمل.

فصل سوم: الگوهای بصیرت: در این فصل از انبیاء الهی(علیهم السلام)، خاتم انبیاء، اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)، آقا اباالفضل(علیه السلام)، و امام راحل (ره) و رهبر عزیز انقلاب (ادام الله ظله العالی) به عنوان الگوهای برتر بصیرت و بصیرت آفرینی یاد کرده ایم.

فصل چهارم: بی‌بصیرتی؛ آفات ضدّ بصیرت، خطرات بی‌بصیرتی و عوامل بی‌بصیرتی و راه‌کارهای درمان بی‌بصیرتی. در پایان هم برخی مسائل متفرقه بحث بصیرت را یادآرور شده ایم.