ملاک¬ها و شاخصه¬های معلمی

سید محمد رضا موسوی نسب

محمد تقی حسینی

چکیده:

 معلم نقش مهمی در رشد و تعالی افراد جامعه و فرهنگ سازی دارد، ارزیابی معلمین موفق، منوط به داشتن ملاک­های دقیقی است که مقاله حاضر این ملاک­ها و شاخص­ها را در محورهای اخلاقی، شناختی و مهارتی مورد بررسی قرار داده است و به دنبال آن به شاخص­های انتخاب معلم به عنوان یک نیروی انسانی به نقش مدیریتی، روش تدریس و تعلیم و تربیت در نظام پویا اشاره شده است.  

واژگان کلیدی: تعلیم، تربیت، معلم، شاخصه، مهارت.

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
110.doc 76.9 کیلوبیت [18 بار دانلود]75.11 کیلوبایت