هوای جانبازان و معلولین را داریم

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ارایه خدمات اداری خود برای جانبازان، معلولین، سالمندان و افراد کم توان توسط مدیرکل و معاونین و کارشناسان مربوطه در محل انتظامات را به اطلاع جامعه سالمندان و معلولین و افراد کم توان اعلام نموده است.

داود یاوری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: تکریم اربابان رجوع به عنوان ولی نعمتان را بی توقع و بی ریا باید انجام داد چرا که وجود ما وابسته به وجود ایشان است.

 

یاوری ادامه داد: در اغلب ادارات با توجه به آنکه از لحاظ ساختاری برای قشر سالمندان و معلولین مناسب نیست، شرایط را باید به گونه ای تعریف نمائیم که این نقصان مرتفع شود و نیاز ایشان برآورده شود.

در سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان کرمانشاه از عملکرد ابتکاری داود یاوری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و کارکنان تقدیر شد.

محقیقن و اساتید محترم جهت مطالعه راجع به این موضوع در مقالات اخلاقی به این لینک مراجعه فرمایید:

http://rouyesh.iki.ac.ir/content/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D...