اخلاق اداری از دیدگاه امام علی (علیه السلام)مقدمه:
پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، بمن از تو خبر کاری رسیده که اگر کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده ،امام و پیشوایت را نا فرمانی نموده ،امانت خود را خوارگردانیده ای
« در کارت خیانت کرده و دیگر لیاقت حکم رانی نداری»
بمن رسیده است که تو زمین را برهنه کرده ای «محصول اشجار وزراعات را برای خود برده و چیزی به رعیت نداده ای» پس هر چه زیر دو پایت بوده گرفته،و آنچه در دو دستت بوده خورده ای
«اموال و دارایی بیت المال را تصرف کرده برای خویش اندوخته ای»اکنون برای من حساب «دخل و خرج » خود را بفرست ، و بدان که حساب خدا «در روز رستاخیز »از حساب و وارسی مردم بزرگتر است.(1)
در اینجا به اخلاق اداری از دیدگاه امام علی (علیه السلام) نگاهی اجمالی می شود.

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 23.6 کیلوبیت [7 بار دانلود]23.03 کیلوبایت
موضوع سایت رویش: