افق پیش رو و چشم انداز آینده طلاب رشته اخلاق اسلامی

نشست علمی با حضور استاد عالم زاده نوری و دانش پژوهان کارشناسی و ارشد رشته تربیت مربی اخلاق در تاریخ 1397/10/06 در سالن اندیشه موسسه علمی، پژوهشی امام خمینی تشکیل گردید. موضوع و محور بحث در این نشست علمی افق پیش رو و چشم انداز آینده طلاب رشته اخلاق اسلامی بود.

خلاصه مطالب این نشست توسط حجة الاسلام بهروزنژاد ثبت گردیده و در لینک قابل دریافت است: