رويكردها و پرسش های بنيادين در تربيت اخلاقی

نویسندگان:  داوودی محمد*
 
 * گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 
چکیده: 

اخلاق و تربیت اخلاقی یكی از اركان اساسی فرهنگ بشری را تشكیل می دهد و به همین سبب، این موضوع از دیرباز در فرهنگ اسلامی مورد توجه بوده و امروزه نیز در بسیاری از كشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نخستین گام برای پژوهش در این زمینه، آشنایی با مسایل و موضوعات مطرح در این قلمرو، و بهترین راه برای آشنایی با موضوعات و اندیشه های مطرح در این حیطه، بررسی رویكردهای رایج در آن است. از این رو،  این مقاله رویكردهای مطرح در این موضوع را احصا، طبقه بندی و نقد و بررسی كرده و بر پایه آن، مسایل و موضوعات اساسی تربیت اخلاقی را استخراج و طبقه بندی كرده است.

 منبع: نشریه پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی) :   بهار 1385 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 153 تا صفحه 175 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/68913850204

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 250.3 کیلوبیت [13 بار دانلود]244.43 کیلوبایت
موضوع سایت رویش: