نمیخوای بمیری!

تأثیر سخن شیخ

آقای سید مصطفی سرابی نقل می‌کرد که یکی از الواط، غرق اسلحه بوده و آخوند ملا حسینقلی به وی برخورد می‌کند و می‌گوید: «ما تُریدُ تَموت؟» (آیا قصد مردن نداری؟).

با این کلام، انقلابی درونی، در وی ایجاد شده و توبه می‌کند و یکی دو روز بعد، از دنیا می‌رود.

http://www.reyshahri.ir