یک استخاره

ارتباط شیخ مرتضی انصاری با مرحوم سیدعلی شوشتری

مرحوم آخوند ملاعلی معصومی همدانی نقل فرمود که: آخوند ملا حسینقلی همدانی از همدان به نجف می‌رود و در درس شیخ مرتضی انصاری شرکت می‌کند. وی می‌بیند که شیخ هر هفته در زمان معیّنی به منزل آقا سیدعلی شوشتری می‌رود.

در یکی از همین اوقات که شیخ انصاری در منزل آقا سیدعلی بوده، ملا حسینقلی از روی کنجکاوی به در منزل آقا سیدعلی رفته و به خادم او می‌گوید: می‌خواهم خدمت آقا رسیده و استخاره‌ای طلب کنم.

خادم رفته و به آقا می‌گوید و ایشان می‌فرماید: بگو بیایند داخل.

وی وارد منزل شده، می‌بیند آقا سیدعلی دارد شیخ انصاری را موعظه می‌کند و شیخ، متّعظ (پذیرای پند) است. با دیدن این حالت، انقلابی درونی به وی دست می‌دهد.

شیخ که تشریف می‌برد، مرحوم آقا سیدعلی وی را بدرقه کرده و برمی‌گردد. آخوند از ایشان خواهش می‌کند که در جلسۀ وعظ شرکت کند.

آقا سیدعلی می‌گوید: آقا رئیس هستند و غیر از این ساعت وقت ندارند؛ ولی شما هر ساعتی بیایید مسئله‌ای نیست.

بعد که به مرحوم سید متصل می‌شود، می‌بیند که وی اصحابی دارد و پس از آن ایشان جزو اصحاب سید می‌شود.

http://www.reyshahri.ir