روش علامه طباطبایی در مبانی اخلاق و تزكیه نفس چه بوده است؟

جواب سوالی كه مطرح نموده اید طولانی می باشد و نمی توان به همه ی موارد آن اشاره كرد ،اما به نكاتی چند در این مورد اشاره می نماییم:
برای آگاهی از روش علامه طباطبایی در تزكیه ی نفس به كتاب لب اللباب علامه طهرانی مراجعه نمایید. همچنین در مورد زمینه ی تهذیب نفس در المیزان می توان گفت علامه طباطبایی تعریفی از تزكیه نفس ارائه می‌دهد كه با تعریف دیگران تفاوت اساسی دارد؛ چراكه در آن، همه هدف‌ها به یك هدف، كه آن رسیدن به خداوند متعال است، منتهی می‌شود.
در روش ارائه شده از سوی علامه طباطبایی رذایل اخلاقی به جای دفع و درمان با رفع از بین می‌رود، به این معنا كه دیگر رذایل اخلاقی مطرح نمی‌شود تا انسان در میان انبوه رذایل برای درمان، متحیر و سرگردان باشد. بنابراین میان روش ابتكاری علامه با مطالب ارائه شده در كتب اخلاقی تفاوت اساسی وجود دارد. از آنجا كه مفهوم تزكیه مفهومی قرآنی است، و علامه طباطبایی به‌عنوان یك عارف، خود مسیر تزكیه و تهذیب نفس را پیموده و در عمل آن را مورد توجه قرار داده است.
مفهوم‌شناسی تزكیه
واژه تزكیه با مشتقات و ساختارهای گوناگون، 25 بار در قرآن كریم به‌كار رفته است. در این میان بیشترین كاربرد در حوزه استعمال این واژه در قرآن كریم، به ساختار مضارع اختصاص یافته است.

...

متن کامل این مقاله را از لینک زیر دریافت نمایید: