ملاك ها ومعیارهای فعل اخلاقی چیست؟

برای پاسخ به معیار و ملاك خوبی و بدی افعال اختیاری انسان توجه شما را به مطالب زیر جلب می كنیم :
مكاتب اخلاقی در صدد پاسخ به این سؤال (ملاكها ومعیارهای فعل اخلاقی) هستند. به طور كلی دو دسته نظریه وجود دارد.
1- نظریه های غایت گرایانه
2- نظریه های وظیفه گرایانه

اخلاق چه رابطه ای با دین و مذهب دارد؟

قواعد عام اخلاقی، عقلانی هستند و حسن و قبح آنها را عقل به تنهایی می فهمد. خوبی عدالت و بدی ظلم بر همه روشن است. اما اخلاق، فقط به دانستن برخی قواعد اخلاقی ختم نمی شود بلكه در لایه ها و طبقات جامعه با مسائل فراوان مانند شریان حیانی درجریان است.

قدرت گرایی نیچه را چگونه نقد می كنید؟

پاسخ اجمالی
دیدگاه اخلاقی نیچه، به دلیل نقش محوری و بنیادینی که به مفهوم «قدرت» می دهد، به نام «قدرت گرایی» و «ارادۀ معطوف به قدرت» معروف شده است.
نیچه بر این باور است که برای تشخیص فضایل و رذایل اخلاقی باید دید که چه کاری موجب تقویت حس قدرت گرایی می شود و چه کاری موجب تضعیف این حس خواهد شد؛ کارهای نوع اول، فضیلت و کارهای نوع دوم، رذیلت به حساب می آیند. در این مکتب، کمال مساوی با توانایی، و نقص مساوی با عجز و ناتوانی است و حتی خوبی و بدی هم با همین‏ مقیاس و معیار سنجیده می ‏شود.

روش علامه طباطبایی در مبانی اخلاق و تزكیه نفس چه بوده است؟

جواب سوالی كه مطرح نموده اید طولانی می باشد و نمی توان به همه ی موارد آن اشاره كرد ،اما به نكاتی چند در این مورد اشاره می نماییم:
برای آگاهی از روش علامه طباطبایی در تزكیه ی نفس به كتاب لب اللباب علامه طهرانی مراجعه نمایید. همچنین در مورد زمینه ی تهذیب نفس در المیزان می توان گفت علامه طباطبایی تعریفی از تزكیه نفس ارائه می‌دهد كه با تعریف دیگران تفاوت اساسی دارد؛ چراكه در آن، همه هدف‌ها به یك هدف، كه آن رسیدن به خداوند متعال است، منتهی می‌شود.

ديدگاه اهل تصوّف را اجمالا بیان کنید؟

تصوف مسلكی است كه با مذهب آمیخته است و طرفداران این مسلك عقیده دارند كه دراین طریقه بهترین راه برای رسیدن به حق می باشد و انسان پس از تامل و تفكر و تجربه و مشاهده و سیر و سلوك می تواند به مقصود نهایی و مطلوب اصلی خود برسد.در مورد تاریخ پیدایش صوفیه اقوال مختلفی وجود دارد برخی گفته اند كه از نیمه ی اول قرن دوم هجری در میان جامعه ی اسلامی پدید آمد؛ ولی صحیح ترین آنها این است كه از أواخر قرن اول هجری و توسط حسن بصری بنیان گذاری شده است.[1] اولین فردی كه رسما صوفی نام گرفت، فردی به نام ابوهاشم كوفی بود.[2] هرچند زمینه های تولد چنین جریانی را فردی به نام حسن بصری سالها پیش از او پدید آ

صفحه‌ها

اشتراک در سوالات رایج مشاوره اخلاقی