اخلاقی خدایی

سوال:

سوالی ازمحضرتان داشتم. لطفا عبارت "متخلق شدن به اخلاق الهی درهدف آفرینش" را توضیح بفرمایید؟ آیا معنای این جمله این است که یکی از اهداف خلقت ما اخلاق خدایی کسب نمودن است؟

پاسخ:

گامهای اولیه برای ورود به خودسازی

سوال:

چگونه انسان وارد مسیر خودسازی و کمال می شود؟

پاسخ:

برای ورود به خودسازی توحیدی لازم است به ده سوال سرنوشت ساز و بنیادین زیر پاسخ دهیم تا فضای بحث برای ما باز شود.
مقدمه: کمال انسان از طرح پنج سوال اساسی زندگی وپاسخ به آنها شروع می شود.
من کیستم؟ هدف زندگی چیست؟ چه کسی مرا آفریده است؟ سرانجام من چه خواهد شد؟ چه باید بکنم؟
ما این پنج سوال را به ده سوال گسترش داده ایم تا فضا سازی بهتری انجام شود.

پوچ گرایی

سوال:

دین چگونه می تواند انسان را از پوچ گرایی در زندگی نجات دهد؟

پاسخ:

معمولا ریشه و علل پوچی دو چیز می باشد 1- نقص معرفتی و شكاكیت در امور هستی و اعتقادی 2- وجود مشكلات روانی- اجتماعی بسیار زیاد (كه موجب بی‌لذتی و احساس ناامیدی و ناكامی در زندگی می‌شود. ) این دو ریشه اصلی پوچی می‌باشند، كه آنها را به صورت عوامل زیر نیز می‌توان تفصیل داد عوامل پوچی(به بیانی دیگر):

توبه از گناه

سوال:

 انسان گناهی انجام داده كه بعد از پشیمانی توبه می كند و دیگر آن گناه را انجام نمی دهد در صورتی كه خداوند توبه اش را بپذیرد آیا بازهم در آخرت عذاب این گناه را ببیند یا نه؟

پاسخ:

صفحه‌ها

اشتراک در سوالات رایج مشاوره اخلاقی