مبارزات شهید مدنی از 1341 تا 1351

  آیت الله مدنی حركت تبلیغی خود را از همدان و از روستای درّه مرادبیك برای پیاده كردن برنامه های اصلاحی آغاز كرد، به دستور ایشان كسی حق نداشت که بدون حجاب اسلامی وارد آن روستا شود. همچنین خرید و فروش و شرب مشروبات را ممنوع كرد. این عمل ایشان باعث علاقه مردم متدین همدان به او شد و پس از اینكه وی را شناختند، گرد او جمع شده و از وی دعوت کردند تا به همدان بیاید و ایشان با انتقال به همدان فعالیتهای خود را گسترش داد.

مبارزات

آغاز مبارزات:

     شهید بزرگوار آیت الله مدنی مبارزه سیاسی و اجتماعی خود را از دوران تحصیل در قم، آغاز كرد و در اولین فعالیتهای خود به ستیز با بهائیت در منطقه آذر شهر پرداخت و پس از مدتی شهر مذهبی آذر شهر را از لوث این فرقه استعماری پاك نمود. هنگامی كه شهید نواب صفوی در نجف اشرف به فكر مبارزه با كسروی گری افتاد، آیت الله مدنی مطلع می شود كه نواب صفوی هزینه این مبارزه را ندارد. بدین رو، كتابهای خود را می فروشد و پولش را در اختیار نواب صفوی می گذارد. به گونه ای كه دوستانش می گویند اسلحه نواب از پول كتابهای آیت الله مدنی بود.  

 

تولد و دوران تحصيل شهید آیت الله سيد اسدالله مدنی (ره)

شهید آیت الله سید اسدالله مدنی در سال  1292 هـ. ش .(1323هـ.ق.) در دهخوارقان (آذرشهر) دیده به جهان گشود. پدر ایشان، مرحوم آقا میر علی، در بازارچه آذر شهر، شغل بزّازی داشت. شهید مدنی در چهار سالگی ، مادر و در 16 سالگی، پدر خود را از دست داد و دوران كودكی را با رنج و سختی به پایان رساند. وی در عنفوان جوانی، به قصد كسب علم و كمال به شهر مقدس قم عزیمت كرده و به رغم مشكلات فراوان شخصی ناشی از در گذشت پدر و استبداد عصر رضا خانی، با  پشتكار وافر به تحصیل علوم دینی مشغول شد. او در حوزه علمیه قم پس از گذراندن مراحل مقدماتی  از محضر اساتید بزرگ فقه و  اصول و فلسفه استفاده کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در اسوه های اخلاقی