شاگرد سلوك (آیت الله کشمیری)

طبق گفته استاد در نجف اشرف شاگرد سلوكى داشتن را مورد سؤال قرار مى‏ دادند و ايشان شاگرد سلوكى خاصى نداشتند و ما نشنيديم، اما آن چه مشهود بود، شاگردان سلوكى را در ايران پرورش دادند.

و شما
يكى از شاگردان خاص استاد نقل كرد كه روزى كسى از من درباره شاگردان خصوصى استاد سؤال كرد و من يكى را نام بردم و خودم را نام نبردم.
بعد به منزل استاد آمدم و سؤال و جواب را براى ايشان نقل كردم. ايشان صريحاً فرمود: «و شما»!!

باوفاست
سيد اهل علمى از گيلانى‏ هاى مقيم در قم كه چند سال پيش وفات كرده، گاه‏گاهى خدمت استاد مى‏ رسيد. روزى به مزاح و شوخى، مطلبى را به يكى از شاگردان خاصّ استاد كه در مجلس حضور داشت، گفت.
استاد فرمود: «فلانى باوفاست» و نگذاشت وى دنباله حرف‏ هاى مزاح‏ گونه خود را به آن شاگرد ادامه دهد.

منبع: http://erfanekeshmiri.ir/pages/sire