طلوع خورشید

ولادت و ايّام كودكى

عارف سالك، عالم ربّانى، حكيم فرزانه، مجتهد عادل، فقيه نامدار، حضرت آيت الله شيخ محمّد بهارى در خانواده اى اصيل و مذهبى چشم به جهان گشود. او فرزند ميرزا محمّد بهارى، از ستارگان تابناك آسمان علم و عرفان است. بهارى در سال 1265 هـ .ق. در شهر بهار از توابع همدان متولد شد. حاج ميرزا محمّد بهارى كه مردى وارسته بود، داراى 3 پسر به نام هاى: صادق، فرّخ و محمّد و يك دختر به نام خانم بود. همسرِ وى، زنى با ايمان بود. حاج ميرزا محمّد كاسب بود و وضعيت مالى نسبتاً خوبى داشت. از قراين و شواهد پيداست كه او از راه خريد و فروش و كشاورزى، امرار معاش مى كرد.

آغاز تحصيلات

شيخ محمّد بهارى همراه حاج شيخ محمّد باقر بهارى به مكتب خانه ملاّ عباس على در بهار رفته و خواندن و نوشتن را آموخت و قرائت قرآن و احكام شرعى را فرا گرفت.

او علاقه زيادى به آموختن علم داشت. وى در نوجوانى دروس حوزوى را نزد ملاّ جعفر بهارى فرا گرفت.

ملا جعفر دانشمندى وارسته بود كه براى تأمين مخارج زندگى خويش، از وجوهات شرعيه استفاده نمى كرد. او از راه كشاورزى، امرار معاش مى كرد. اين مرد الهى گذشته از اين كه از مدارج علمى بالايى برخوردار بود زاهدى با تقوا نيز بود. ضميرِ پاك، قلب مطمئن و آرامش خاطر از ويژگى هاى اخلاقى وى بود. گويا شكل گيرى پايه هاى اوليّه علمى ـ عرفانى شيخ محمّد بهارى و آيت الله حاج شيخ محمّد باقر بهارى در كلاس درس ملاجعفر بوده است.

تذكرة المتقين، ص 23 و حكيم اصحاب، ص 43.