تلاش های علمی مقدس اردبیلی

تالیفات 

فقیه بزرگوار محقق اردبیلی علاوه بر تدریس ، كتابهای پرارجی نیز در موضاعات كلام ، فقه ، اصول ، سیره اهل بیت علیه السلام و عقاید تالیف كرد كه برخی از آنها اثری در دست نیست . فهرست قسمتی از این آثار عبارت اند از:
1. استیناس المعنویه (در علم كلام )
2. بحر المناقب
3. حاشیه بر شرح تجرید
4. حدیقه الشیعه
5. رساله خراجیه
6. زبدة البیان فی آیات الاحكام
7. مقاله فی الامر بالشی (در علم اصول )
8. مناسك حج (فارسی )
9. مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان
این كتاب یكی از مشهورترین و عمیق ترین دایرة المعارفهای فقه استدلالی و یكی از مصادر و منابع گران سنگ فقه جعفری است . كه همواره مورد توجه مجتهدان بوده است . محقق این كتاب را به مثابه شرحی بر كتاب ارشاد علامه حلی نوشته ولی خود كتابی بسیار مفصل و عمیق است كه با دقت و كنكاشی عظیم به تحلیل و بررسی مباحث فقهی پرداخته است .

منبع: http://www.hawzah.net