مقدس اردبیلی و حوزه علمیه نجف

احیاگر حوزه نجف 

سالها تحصیل و تحقیق در پرتو زهد و تقوا، از مقدس اردبیلی فقیه و عالمی كم نظیر ساخته بود و طولی نكشید كه ریاست و زعامت شیعه و حوزه علمیه نجف را عهده دار شد. هنگامی كه مقدس اردبیلی پا به عرصه فعالیتهای علمی و تبلیغی گذاشت نجف بسیار خاموش و بی تحرك بود و دانش پژوهان اندكی در آنجا مشغول تحصیل بودند و حوزه آن از شكوه دوران شیخ طوسی بی بهره بود در این زمان احیاگری سراسر پاكی و فضیلت قیام كرد و با زهد خود به مقابله با كمبودها با تقوا و صبر خود به رفع كاستی ها برخاست و با معنویت خویش به حوزه نجف روح و صفا بخشید و نجف را میعادگاه طلاب دانش پژوه ساخت و جویندگان دانش را به آنجا جلب كرد. آیت الله سید حسن صدر در این باره می نویسد: (در زمان مقدس اردبیلی دوباره كوچ علمی به نجف آغاز شد. حوزه تقویت یافت و مردم از اطراف دیگر شهرها و بلاد به آنجا روی آوردند و آن شهر به صورت بزرگترین مركز علمی در آمد.)

منبع: http://www.hawzah.net