در وادی كرامات

از زندگی این فقیه عابد و عارف كامل كراماتی نقل شده است . در ذیل به دو نمونه آن اشاره می كنیم :
فردی از اهل تفرش به نام میرغلام (میر فیض الله ) كه یكی از شاگردان و نزدیكان مقدس اردبیلی و فردی دانشمند و پارسا بود، می گوید:
من در مدرسه ای كه حجره های آن در صحن مطهر امیرالمومنین علی (علیه السلام) قرار داشت ، سكونت كرده به فرا گرفتن علم اشتغال داشتیم . در یكی از شب های تاریك پس از آنكه از مطالعه فارغ شدم از حجره بیرون آمدم و به اطراف نگاه می كردم كه ناگهان دیدم مردی با سرعت به طرف قبه مبارك می رود. با خود گفتم شاید این مرد دزدی است كه می خواهد به حرم دستبرد بزند و قندیل های حرم مطهر را به یغما ببرد! به ناچار به طوری كه او متوجه نشود. تعقیبش كردم دیدم به طرف در حرم مبارك رفت و اندكی توقف كرد. بلافاصله قفل در گشوده شد و بر زمین افتاد و در باز شد و او وارد گردید و بعد در دوم و سوم نیز به همان صورت باز شد. دیدم آن مرد به كنار مرقد مطهر مشرف شده ، سلام عرض كرد و از جانب قبر مطهر پاسخ داده شد. من صدایش را شناختم و متوجه شدم با امام (علیه السلام) درباره یكی از مسائل علمی گفتگو می كند. سپس از حرم خارج و به جانب مسجد كوفه رهسپار شد. من هم پشت سر او به طوری كه متوجه من نبود حركت كردم (تا از اسرار او سر در بیاورم ) وقتی به مسجد رسید به محراب مسجد نزدیك شد و باز شنیدم كه با بزرگی درباره همان مساله علمی گفتگو می كند. پس از آنكه پاسخ خود را شنید از آنجا بیرون آمد. من هم در تعقیب او حركت كردم . وقتی به دروازه شهر رسید، هوا روشن شده بود. پیش از آنكه از دروازه خارج شود با صدای بلند او را مورد خطاب قرار داده ، گفتم : ای مولای ما، من از آغاز تا انجام كار همراه شما بودم ، اینك بفرمایید آن دو بزرگ كه با آنها درباره مسائل علمی صحبت می كردید چه كسانی بودند؟ مقدس وقتی این درخواست را شنید، پس از آنكه تعهدات لازم را گرفت كه تا موقع حیاتش به كسی اطلاع ندهم ، فرمود: ای فرزند من ! بسیاری از اوقات مسائل مختلفی برای من گنگ و مبهم می ماند، پس در هنگام شب به مرقد مطهر امیرالمومنین (علیه السلام) می روم و مساله را برای حضرت مطرح و جوابش را دریافت می كنم . امشب نیز بر طبق معمول به حضور انور شرفیاب شدم و حضرت مرا به صاحب الزمان (علیه السلام) حواله كرد و فرمود: فرزندم مهدی (عج ) در مسجد كوفه است ، به حضورش برس و پاسخ مسائل خود را از آن حضرت استدعا كن آن مردی كه در مسجد كوفه دیدی حضرت مهدی (عج ) بود.

موضوع: http://www.hawzah.net