توسلات

درباره توسّل به اميرالمؤمنين‏ (عليه السلام) فرمودند: « هر مشكلى كه برايم در نجف پيش مى ‏آمد، مى‏ رفتم صحن اميرالمؤمنين (‏عليه السلام) و هفت بار «نادعلى» مى ‏خواندم و مشكلم حل مى ‏شد».
استاد فرمودند: سوره ياسين بخوان تقديم به روح اميرالمؤمنين (‏عليه السلام) كن تا به شما عنايت شود.
توسلات شما به حضرت سيدالشهداء (‏عليه السلام) به چه نحو بود؟
بيشتر قرآن مى‏ خواندم و به ساحت مقدسش هديه مى ‏كردم.
براى امراض صعب و مشكل چه توسلى خوب است؟
خواندن سوره «والنّجم» هر روز و تقديم به حضرت سجّاد (‏عليه السلام) خوب است.

نزدیک ترین راه

 يك موقع مى‏ بينيد كه انسان به يكى از ائمه (‏عليهم السلام) انس خاصى دارد مثلاً به امام رضا (عليه السلام). از ايشان پرسيدم آقا چه كار كنيم؟ نزديك‏ترين راه براى توسل كدام است؟
 فرمود: به دلت نگاه كن ببين با كدام يك از آن‏ها انس بيشترى دارى، دلت بيشتر پيش كدام يك از ايشان مى ‏رود. فرمايش او اين بود كه مى ‏فرمود: (با مواليان) رفيق شويد.
 
 سه روز روضه

رفیق اصلی خدا

فرمودند: به يكى از عرفاء گفتند: چرا رفيق انتخاب نمى‏ كنى؟ فرمودند: رفيق (اصلى من) خداست و غيور است، اگر او ببيند كه با كسى رفاقت كنم به او برمى‏ خورد، لذا رفيق پيدا نمى ‏كنم.
 
 انگار صد هزار

بندگی

ايشان اول توصيه به تقوا مى‏كردند و مى‏فرمودند: بندگى خدا را كنيد، ترك معصيت كنيد.
 
 فقط بندگى

من يك‏دفعه به ايشان گفتم آقا خوش به حال شما! خدا خيلى چيزها به شما داده. فرمودند: اين‏ها چيزى نيست! فقط بندگى برايش اصل بود.

عدم گناه

مدتى كه با ايشان بودم يك خلاف شرع از او نديدم. اگر غيبتى مى ‏خواست بشود، خيلى عجيب مراقب بود، حواسش جمع بود. حرف لغو و بيهوده نمى ‏زد. كرامتى كه من از ايشان ديدم بالاتر از هر كرامت ديگر است كه به كسى حرف بدى نمى‏ گفت، تقوا و بندگى خدا برايش اصل بود.
 
 بغداد - لندن

تواضع

خيلى تواضع نسبت به بزرگتر از خودش داشت. آن جلساتش بيشتر با افراد بزرگتر از خودش، شايد با فاصله سنى 20 تا 30 سال بود. خيلى به اين‏ها علاقه داشت و واقعاً به آنها احترام مى‏گذاشت و خيلى دوستشان داشت؛ و با اصرار براى ناهار دعوتشان مى‏كرد و آنها مى‏آمدند. ايشان چهار زانو جلوى ايشان مى‏نشست، فقط به صحبتشان گوش مى‏داد. يك جور خيلى عجيب، اصلاً گمان نكنم (جاى ديگر) چنين چيزى باشد يعنى خيلى به بزرگترهاى خودش مخصوصاً به علما احترام مى‏گذاشت.
 
 احترام به سادات

قصاب

يك رفيق داشتند كه قصاب بود و حلال و حرام را رعايت نمى‏ كرد. يك بار ايشان نشستند با او صحبت كردند، از آن به بعد ديدم كه آن فرد متحوّل شد و وقتى مى‏ خواست به حرم يا به منزل برود عبايش را روى سرش مى‏ كشيد و مى ‏رفت. خانم او (قصاب) آمد از من پرسيد چه اتفاقى افتاده كه او شبها مى ‏رود داخل اتاق و در را مى‏ بندد و تا صبح قرآن مى‏ خواند؟ گفتم: ايشان با آقا سيد عبدالكريم نشسته و منقلب شده است. 
 
 منقلب شدن افراد

نزديك‏ترين راه

يك موقع مى‏بينيد كه انسان به يكى از ائمه‏ عليهما السلام انس خاصى دارد مثلاً به امام رضا عليه السلام. از ايشان پرسيدم آقا چه كار كنيم؟ نزديك ‏ترين راه براى توسل كدام است؟
 فرمود: به دلت نگاه كن ببين با كدام يك از آن‏ها انس بيشترى دارى، دلت بيشتر پيش كدام يك از ايشان مى ‏رود. فرمايش او اين بود كه مى‏ فرمود: (با مواليان) رفيق شويد.
 
 سه روز روضه

تجرّد

آيا تجرّد روح از جسم براى افراد حاصل مى‏ شود؟
 ج: براى اولياء اتّفاق مى‏افتد، حتى مرحوم سيد هاشم حدّاد سه روز حالت تجرّد برايش حاصل شد، كه البته مكاشفه اين طول زمانى را ندارد؛ و با مداومت ذكر يونسيه با شرايطش تجرّد مى ‏آيد.
 
 ياد معشوق
انسش با خدا خيلى زياد بود؛ مخمور جام عشق و نام و ياد معشوق بود و اين حالت در چهره او هميشه نمايان بود.
 
 رفيق اصلى خداست
فرمودند: به يكى از عرفاء گفتند: چرا رفيق انتخاب نمى‏ كنى؟ فرمودند: رفيق (اصلى من) خداست و غيور است، اگر او ببيند كه با كسى رفاقت كنم به او برمى ‏خورد، لذا رفيق پيدا نمى ‏كنم.
 

بهشت

آيا بهشت قيامت الان موجود است؟
 ج: آرى.
بهشت برزخى چه‏ طورى است؟
 ج: شباهتى به زندگى دنيا دارد، اينجا مُلكى و مادى است، آنجا اهل برزخ به حقايق ملكوتى متنعّم هستند. 
 
 بين‏ الحرمين

مى ‏فرمودند: «اين‏جا حرم حضرت اميرالمومنین (عليه السلام) است و آنجا حرم سيدالشهداء (عليه السلام)، اين مسير، بين ‏الحرمين و محترم است و نبايد ذكر دنيا اين‏جا بيايد.
 

بندگى خدا

ايشان اول توصيه به تقوا مى ‏كردند و مى ‏فرمودند: بندگى خدا را كنيد، ترك معصيت كنيد.
 
 فقط بندگى

صفحه‌ها

اشتراک در اسوه های اخلاقی